Model af en ishockeybane

I Herning og Stockholm bygger de ishockeybanen til VM-kampene. Kan I bygge en minimodel af VM-banen?

Årgang

5.-6. klasse

Fag

Matematik

Info om ishockeybaner

En ishockeybane er defineret efter helt bestemte målestoks- forhold. Ved VM skal ishockeybanen være 61 meter lang og 30 meter bred (I NHL er banen 61 meter lang, og kun 26 meter bred. Banen er derfor lidt smallere end banerne til VM).

Banderne langs banens side skal være mellem 117 og 122 cm høj.

Mållinjerne er placeret 4 meter fra endebanderne.

Resten af banen er delt i tre lige store zoner, en forsvarszone, en midterzone og en angrebszone.

Målene er 122 cm høje og 183 cm brede, målt fra stolpernes indersider.

Målestoksforhold

Målestoksforhold bruges til at vise, hvordan et mål på en tegning eller en model hænger sammen med afstande i virkeligheden.

Målestoksforhold skrives på følgende måde:
Tegning : Virkelighed
F.eks. 1 : 100 eller 1 : 20.000

Hvis man f.eks. skal bygge en ishockeybane og skal beskrive størrelser og afstande mellem zoner på banen, vil det være nødvendigt at lave tegninger, som man kan bruge til at bygge banen ud fra.

På tegningerne vil man kunne se, at en zone f.eks. skal være 17,66 meter lang i virkeligheden, da målestoksforholdet på tegningen er 1:100 og zonen på tegningen er 17,66 cm.

Opgave

Brug målene fra tegningen og lav en model af en Ishockeybane.

Overvejelser
• Hvilket materiale vil du bruge? Karton, flamingo, træ osv.
• Hvilken målestoksforhold vil du bruge?

Hent Grib Pucken 2.5 informationsfolder