Lærerguide til Grib Pucken

Her finder du som underviser idéer til brugen af undervisningsmaterialet samt information om muligheden for fribilletter til en Metal Ligakamp i jeres nærområde.

Velkommen til gribpucken.dk

Vi ønsker med gribpucken.dk at invitere landets skoler til en spændende sportslig oplevelse, samt give elever muligheden for at arbejde fagligt med ishockeysporten.

Opgaver og aktiviteter retter sig primært mod undervisningsforløb i 5-6 kl. og kan anvendes som inspiration til temauger, tværfaglige forløb eller alene i et enkelt fag. Forløb kan variere fra få lektioner til flere uger.

Opgaverne lægger op til, at eleverne kan arbejde projektorienteret og benytte arbejdsmetoder fra mange forskellige fagområder.

Der kan arbejdes med gribpucken.dk på alle tidspunkter af skoleåret, men fribilletter til en Metal Ligakamp kan kun fås i perioden oktober-marts.

Vi håber, du vil finde inspiration og gode ideer til undervisningen. Og vi håber at se mange lærere og elever i ishockeyhallerne til kampe i Metal Ligaen.

Rigtig god fornøjelse!

Danmarks Ishockey Union

Eksempler på anvendelse af Grib Pucken i undervisningen

Materialet dækker mange fag, og omfanget af opgaver og aktiviteter er stort.

Der kan frit vælges og sammensættes en undervisningsplan efter jeres ønske. Pædagogiske, didaktiske og faglige overvejelser kan spille ind på hvilke ting, I ønsker at fokusere på og arbejde med.

Her følger tre bud på en undervisningsmæssig tilgang til gribpucken.dk

– Lav en emneuge for hele årgangen eller for klassen. Eleverne roterer mellem forskellige værksteder, der hver især arbejder med opgaverne for et af fagene. Sammensæt et program, der både sætter fokus på det dansk- og matematikfaglige, men også kreative opgaver og idrætsdelen.

– Arbejd med opgaver og aktiviteter hen over en længere periode i udvalgte fag.

– Arbejd kun med opgaver og aktiviteter i et fag.

FÆLLES MÅL

Alle opgaver og aktiviteter er funderede i Fælles mål for de respektive fagområder. Herunder er fagene udspecificeret med konkrete færdigheds- og vidensmål.

FILM/

Færdigheds og vidensmål:

Eleven har viden om synopse, manuskript og storyboard

Eleven kan udarbejde dramatiske, dokumentaristiske og interaktive produkter.

VM FLYER/

Kompetenceområde: Fortolkning

Kompetencemål: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer

VM SANG OG DIGT/

Færdiheds- og vidensmål: Eleven har viden om fremstillingsprocesser

Eleven kan forholde sig til almene temaer gennem systematisk undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster

Eleven kan udtrykke en æstetisk teksts stemning

Eleven har viden om måder at udtrykke teksters stemning på

REPORTAGE/

Færdigheds- og vidensmål: Eleven kan anvende overskrifter og fremhævede ord til at skabe forståelse af tekster

Eleven har viden om ord og udtryk, der forklarer nyt stof

Eleven kan tilrettelægge processer til fremstilling af faglige produkter alene og i samarbejde med andre

Eleven har viden om fremstillingsprocesser

Kompetanceområde: Fremstilling

Eleven har viden om kommenterende og forklarende fremstillingsformer

VM DYSTEN/

Færdigheds- og vidensmål: Eleven kan anvende og tolke grafiske fremstillinger af data

Eleven kan undersøge tilfældighed og chancestørrelser gennem eksperimenter

ISHOCKEY BRÆTSPIL/

Færdigheds- og vidensmål: Eleven har viden om chancebegrebet

Eleven har viden om chanceeksperimenter

Eleven kan gengive træk fra omverdenen ved tegning samt tegne ud fra givne betingelser

Eleven har viden om arbejdes og modeltegning

Eleven har viden om flytningers metoder

MODEL AF EN ISHOCKEYBANE OG AF ARENAER/

Færdigheds- og vidensmål:

Eleven kan gengive træk fra omverdenen ved tegning samt tegne ud fra givne betingelser

Eleven kan anvende skitser og præcise tegninger

PUCKEN/

Færdigheds- og vidensmål: Eleven kan undersøge geometriske egenskaber ved rumlige figurer

Eleven har viden om cylindere

ISHOCKEYENS HISTORIE/

Færdigheds- og vidensmål: Eleven har viden om historiske perioders tidsmæssige placering

Eleven har viden om principper for inddeling af historien

Eleven kan læse historiske kilder og udtrykke sig mundtligt og skriftligt om deres indhold og formål

FYSIK SOM EN ISHOCKEYSPILLER/

Færdigheds- og vidensmål: Eleven kan udføre øvelser med udgangspunkt i træningsprincipper

Eleven har viden om træningsprincipper

Eleven kan samarbejde i idrætsaktiviteter

FLOORBALL/

Færdigheds- og vidensmål: Eleven kan beherske grundlæggende teknikker i boldspil

Eleven har viden om grundlæggende tekniske elementer i boldspil

Eleven kan indgå konstruktivti løsning af idrætslige opgaver med andre

Eleven kan samarbejde i idrætsaktiviteter

DESIGN EN SPILLERTRØJE/

Færdigheds- og vidensmål: Eleven har viden om ideafprøvning i designprocesser

Eleven kan fremstille produkter efter egne ideer

SKAB EN ISHOCKEY HJELM/

Færdigheds- og vidensmål: Eleven kan forarbejde bløde og hårde materialer efter instruktion

Eleven kan fremstille produkter efter egne ideer

Eleven kan arbejde med produkters æstetiske udtryk

Eleven har viden om formsprog og farvers æstetiske udtryk

SPIS SOM EN ISHOCKEYSPILLER/

Færdigheds- og vidensmål: Eleven har viden om faktorer der påvirker madvalg, sundhed, trivsel og miljø

Eleven har viden om ernæringsfaktorer og energibehov

Eleven kan opbygge måltider til særlige anledninger

I forbindelse med VM i ishockey i Danmark i 2018 blev gribpucken.dk lanceret.

Dette VM skolemateriale er blevet omdannet til et Metalliga-materiale.

VM udgaven kan downloades som PDF her:

Grib pucken VM udgave i PDF

© Copyright - Grib Pucken