Lærerguide til gribpucken.dk

Her finder du som underviser idéer til brugen af undervisningsmaterialet samt øvrig information om VM billetter, konkurrencer og skoleaktiviteterne i fanzonerne.

Velkommen til gribpucken.dk

VM i ishockey afholdes i maj 2018 i Danmark. Vi ønsker med gribpucken.dk at invitere landets skoler til en stor sportslig oplevelse, samt give elever muligheden for at arbejde fagligt med ishockey og VM turneringen.

Opgaver og aktiviteter retter sig primært mod undervisningsforløb i 5-6 kl. og kan anvendes som inspiration til temauger, tværfaglige forløb eller alene i et enkelt fag. Forløb kan variere fra få lektioner til flere uger.

Opgaverne lægger op til, at eleverne kan arbejde projektorienteret og benytte arbejdsmetoder fra mange forskellige fagområder.

Der kan arbejdes med gribpucken.dk på alle tidspunkter af skoleåret, men vi sætter ekstra fokus på ugerne op til VM turneringen (uge 17-18) samt turneringsugerne (19-20).

Vi håber, du vil finde inspiration og gode ideer til undervisningen. Og vi håber at se mange lærere og elever i Herning og København til VM kamp samt skole aktiviteterne i Fanzonen.

Rigtig god fornøjelse!

Eksempler på anvendelse af gribpucken.dk i undervisningen

Materialet dækker mange fag og omfanget af opgaver og aktiviteter er stort.

Der kan frit vælges og sammensættes en undervisningsplan efter jeres ønske. Pædagogiske, didaktiske og faglige overvejelser kan spille ind på hvilke ting I ønsker at fokusere på og arbejde med.

Her følger tre bud på en undervisningsmæssig tilgang til gribpucken.dk

– Lav en emneuge for hele årgangen eller for klassen. Eleverne roterer mellem forskellige værksteder der hver i sær arbejder med opgaverne for et af fagene. Sammensæt en program der både sætter fokus på det dansk- og matematikfaglige, men også kreative opgaver og idrætsdelen.

– Arbejd med opgaver og aktiviteter hen over en længere periode i udvalgte fag.

– Arbejd kun med opgaver og aktiviteter i et fag.

FÆLLES MÅL

Alle opgaver og aktiviteter er funderede i Fælles mål for de respektive fagområder. Herunder er fagene udspecificeret med konkrete færdigheds- og vidensmål.

Dansk

FILM/

Færdigheds og vidensmål:

Eleven har viden om synopse, manuskript og storyboard

Eleven kan udarbejde dramatiske, dokumentaristiske og interaktive produkter.

VM FLYER/

Kompetenceområde: Fortolkning

Kompetencemål: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer

VM RAP OG DIGT/

Færdiheds- og vidensmål: Eleven har viden om fremstillingsprocesser

Eleven kan forholde sig til almene temaer gennem systematisk undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster

Eleven kan udtrykke en æstetisk teksts stemning

Eleven har viden om måder at udtrykke teksters stemning på

REPORTAGE/

Færdigheds- og vidensmål: Eleven kan anvende overskrifter og fremhævede ord til at skabe forståelse af tekster

Eleven har viden om ord og udtryk, der forklarer nyt stof

Eleven kan tilrettelægge processer til fremstilling af faglige produkter alene og i samarbejde med andre

Eleven har viden om fremstillingsprocesser

Kompetanceområde: Fremstilling

Eleven har viden om kommenterende og forklarende fremstillingsformer

Matematik

VM DYSTEN/

Færdigheds- og vidensmål: Eleven kan anvende og tolke grafiske fremstillinger af data

Eleven kan undersøge tilfældighed og chancestørrelser gennem eksperimenter

ISHOCKEY BRÆTSPIL/

Færdigheds- og vidensmål: Eleven har viden om chancebegrebet

Eleven har viden om chanceeksperimenter

Eleven kan gengive træk fra omverdenen ved tegning samt tegne ud fra givne betingelser

Eleven har viden om arbejdes og modeltegning

Eleven har viden om flytningers metoder

MODEL AF EN ISHOCKEYBANE OG AF ARENAER/

Færdigheds- og vidensmål:

Eleven kan gengive træk fra omverdenen ved tegning samt tegne ud fra givne betingelser

Eleven kan anvende skitser og præcise tegninger

PUCKEN/

Færdigheds- og vidensmål: Eleven kan undersøge geometriske egenskaber ved rumlige figurer

Eleven har viden om cylindere

Historie

ISHOCKEYENS HISTORIE/

Færdigheds- og vidensmål: Eleven har viden om historiske perioders tidsmæssige placering

Eleven har viden om principper for inddeling af historien

Eleven kan læse historiske kilder og udtrykke sig mundtligt og skriftligt om deres indhold og formål

Idræt

FYSIK SOM EN ISHOCKEYSPILLER/

Færdigheds- og vidensmål: Eleven kan udføre øvelser med udgangspunkt i træningsprincipper

Eleven har viden om træningsprincipper

Eleven kan samarbejde i idrætsaktiviteter

FLOORBALL/

Færdigheds- og vidensmål: Eleven kan beherske grundlæggende teknikker i boldspil

Eleven har viden om grundlæggende tekniske elementer i boldspil

Eleven kan indgå konstruktivti løsning af idrætslige opgaver med andre

Eleven kan samarbejde i idrætsaktiviteter

Natur og teknologi

FORSØG MED IS – VANDS TILSTANDSFORMER/

Færdigheds- og vidensmål: Eleven kan gennemføre enkle systematiske undersøgelser

Eleven kan designe enkle undersøgelser

Eleven kan anvende sammensatte modeller til at beskrive processer

Eleven kan diskutere enkle modellers egnethed

Håndværk og design

DESIGN EN SPILLERTRØJE/

Færdigheds- og vidensmål: Eleven har viden om ideafprøvning i designprocesser

Eleven kan fremstille produkter efter egne ideer

SKAB EN ISHOCKEY HJELM/

Færdigheds- og vidensmål: Eleven kan forarbejde bløde og hårde materialer efter instruktion

Eleven kan fremstille produkter efter egne ideer

Eleven kan arbejde med produkters æstetiske udtryk

Eleven har viden om formsprog og farvers æstetiske udtryk

Madkundskab

DEN STORE ISHOCKEYKAGE DYST/

Færdigheds- og vidensmål: Eleven kan lave en kage efter en opskrift

Eleven kan lave en kage ud fra enkle grundmetoder og teknikker

Eleven kan tilsmage og krydre kagen

Eleven kan vurdere mads æstetiske indtryk og udtryk

Eleven har viden om grundmetoder og teknikker i madlavning

Eleven har viden om tilsmagning og krydring

Eleven har viden om mads æstetiske vurderingskriterier

SPIS SOM EN ISHOCKEYSPILLER/

Færdigheds- og vidensmål: Eleven har viden om faktorer der påvirker madvalg, sundhed, trivsel og miljø

Eleven har viden om ernæringsfaktorer og energibehov

Eleven kan opbygge måltider til særlige anledninger

KLASSETUR TIL EN VM KAMP

Arbejder din klasse med gribpucken.dk, har du mulighed for at bestille fribilletter til en VM kamp. Få en stor sportslig oplevelse som en unik afslutning på jeres emne og kom også gerne forbi skoleaktiviteterne i Fanzonerne.

Konkurrencer for klassen

I de mange opgaver og aktiviteter er der flere steder hvor eleverne opfordres til at indsende deres produkter eller fotos af deres arbejde. En del af disse vil blive udstillet under VM i fanzonerne. For større kreative produkter vil vi henvende os og spørge om lov til at låne disse. Alle mails til deltagelse i konkurrencer skal sendes til skole@2018.iihfworlds.com.

Få alle opgaver og aktiviteter i PDF format.

Grib Pucken som PDF

© Copyright - Grib Pucken